[Hướng dẫn] Nhập GiftCode nhận quà
12/11/2018
[Tin tức] Giới Thiệu Các Loại Súng Trong Bắn Cá Phát Lộc.
30/10/2018
[Tin tức] Các Loại Cánh Trong Bắn Cá Phát Lộc
30/10/2018
[Tin tức] Hệ Thống Boss
30/10/2018
[Tin tức] Giới Thiệu Các Loài Cá Trong Bắn Cá Phát Lộc.
25/10/2018
[Hướng dẫn] Đấu Trường PK Bắn Cá Phát Lộc.
25/10/2018
Giới Thiệu Các Loại Súng Trong Bắn Cá Phát Lộc.
30/10/2018
Các Loại Cánh Trong Bắn Cá Phát Lộc
30/10/2018
Hệ Thống Boss
30/10/2018
Giới Thiệu Các Loài Cá Trong Bắn Cá Phát Lộc.
25/10/2018
Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Ra Mắt
24/10/2018
Nhập GiftCode nhận quà
12/11/2018
Đấu Trường PK Bắn Cá Phát Lộc.
25/10/2018
Hướng dẫn kiếm vàng trong bắn cá phát lộc!!!
24/10/2018
Tham Gia Thách Đấu
24/10/2018
Tham Gia Giải Đấu
24/10/2018
Tính Năng Đặc Sắc