[Hướng dẫn] Tham Gia Thách Đấu
  • Thách Đấu
  • Người chơi chọn Thách Đấu

  • Người chơi đăng ký tham gia trước thời gian diễn ra

  • Điều kiện thi đấu yêu cầu bao gồm : Vàng,Kim Cương,Thẻ Cá
  • Phần thưởng :
    • Ngoài phần thưởng là huy chương người chơi còn nhận được phần thưởng là Vàng